David Hernando Rico

Študovať začal hru na klavíri na Hudobnom konzervatóriu v španielskom Valladolide. V štúdiu pokračoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU v Bratislave, kde sa venoval štúdiu dirigovania u Bystríka Režuchu, Viktora Málka, Róbert Stankovského a Ladislava Holáska. Svoje štúdia ukončil absolventským koncertom, na ktorom dirigoval Slovenskú filharmóniu pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí španielského kráľovstva. Okrem dirigovania sa venoval aj štúdiu hudobnej vedy a absolvoval semináre na Internationale Bachakademie v španielskom Santiagu de Compostela u renomovaného dirigenta Helmutha Rillinga. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných interpretačných kurzov a svoje umenie si zdokonaľoval doktorandským  štúdiom na VŠMU v odbore hudobná teória.Počas dlhoročného pobytu na Slovensku dirigoval popredné slovenské orchestre - SOSR, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Komorná opera, Capella Istropolitana a Camerata Slovaca. Tiež spolupracoval ako hosťujúci dirigent v Opere SND.

Často hosťuje v Španielsku. S Bratislavským symfonickým orchestrom (BSO), ktorý založil v roku 2000, realizoval viac ako štyristo nahrávok rôznych hudobných žánrov od klasickej až po filmovú hudbu a spolupracoval s poprednými skladateľmi a hudobnými spoločnosťami, ako napr.  Warner Music, Sony Music, a ďalšie, v USA, Španielsku, Nemecku, Veľkej Británii, Nórsku, Francúzsku, Číne, atď.. Spolu s Bratislavským symfonickým orchestrom účinkoval s mimoriadnym ohlasom publika a kritiky na Medzinarodnom Festival v Las Palmas de Gran Canaria v júli 2012.