László Gyükér

Narodil sa v Miskolci, kde aj na tamojšom Konzervatóriu absolvoval svoje prvé hudobné štúdiá. V nich pokračoval v rakúskom Grazi, kde na Umeleckej univerzite študoval odbory spev a dirigovanie. Ešte pred ukončením štúdiího zaviedlo prvé angažmán do Mekky operety – Bad Ischlu – na Lehárov festival. Tam je dodnes činný ako dirigent a zbormajster. Ďalšie zastávky jeho umeleckej kariéry boli v Mestskom divadle Leoben (2006-2009), v Baden bei Wien (2010-2012), kde pôsobil tiež ako dirigent a zbormajster. K tomu sa stal dirigentom zoskupenia „Neue Streicher Wien“. K tomu od roku 2013 spolupracuje pri rôznych produkciách „Operettenwelt-Ensembles“ a od 2014 aj "Operettenbühne Wien". Je tiež vyhľadávaným klaviristom.