Macháček Zdeněk

Na brnianskom konzervatóriu hru na husle a dirigovanie. V rokoch 1949 - 1953 bol členom Štátnej filharmónie v Brne, kde sa stal vedúcim skupiny II. huslí. Vojenskú prezenčnú službu absolvoval vo VUSe v Bratislave. Po jej skončení zostal v súbore ako civilný zamestnanec vo funkcii dirigenta. Už v tom čase bolo jeho veľkou láskou spevoherné divadlo. Od roku 1957 pôsobil ako šéfdirigent vo spevohre bratislavskej Novej scény. Tomuto miestu zostal verný takmer štyridsať rokov. Podieľal sa na budovaní spevoherného súboru, najmä orchestra. Tvorivé výsledky a interpretácia operetných diel a muzikálov zaradili divadlo Nová Scéna na popredné miesto nielen v bývalom Československu. Dôkazom je množstvo úspešných zahraničných vystúpení (Nemecko, Holandsko, Dánsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Luxemburg, Taliansko). 

Vyše štyridsať rokov spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. S týmto telesom odohral množstvo koncertov a nahral veľa hudobných nosičov, prevažne operetného a muzikálového žánru. Mnohé z koncertov zaznamenala aj Slovenská televízia. Okrem SOSR pracoval aj s ostatnými veľkými hudobnými telesami: Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, ale tiež viaceré hudobné divadlá, medzi nimi SND, Štátna opera v Banskej Bystrici, či Štátna opera v Košiciach. Ako hudobný skladateľ a dirigent ešte stále spolupracuje aj so zahraničnými hudobnými divadlami (v Berlíne, Moskve, Prahe, Brne, Budapešti, Varšave). 

Na bratislavskej VŠMU pôsobil dvanásť rokov ako pedagóg - vyučoval dirigovanie operety a muzikálu. Dlhé roky je predsedom poroty Medzinárodnej speváckej súťaže operety a muzikálu, ktorá sa koná v Komárne, v rodisku svetového hudobného skladateľa Franza Lehára.