Patócs Gabriel

Patócs GabrielBratislavský rodák Gabriel Patócs vyštudoval husle na Konzervatóriu v Bratislave. V štúdiu pokračoval aj na VŠMU v triede prof. Gašparka a zároveň dirigovanie – orchestrálne u Dr. Ľudovíta Rajtera a zborové u prof. Dobrodinského a Dr. Haluzického. Po ukončení štúdií na Slovensku pokračoval na základe štipendia udeleného rakúskym Spolkovým ministerstvom pre vedu a výskum na viedenskej Akadémii v dirigentskej triede prof. Swarovského a Österreichera. Zúčastnil sa tiež viacerých majstrovských kurzov, napr. aj pod vedením fenomenálneho Sergiu Celibidacheho. Bol členom Slovenskej filharmónie, neskôr aj jej dirigentom. Ako dirigent pôsobil aj v Štátnej filharmónii Košice.

Od roku 1973 bol koncertným majstrom Franz Lehár Orchestra vo Viedni a zároveň v Bad Ischl. Tam bol aj v roku 1993 vymenovaný za „Kurkapellmeistra“. V roku 1995 mu bolo udelené rakúske štátne občianstvo a následne bol poverený dirigovaním operetných koncertov. Od roku 1997 je šéfdirigentom Franz Lehár Orchestra.

Počas jeho bohatej umeleckej kariéry ho mohli spoznať diváci a poslucháči v Taliansku, Poľsku, Kazachstane, Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Japonsku, USA, Číne, na Ukrajine i v Grécku.

V roku 2010 bol za zásluhy o zachovanie tradícií a rozvoj operety vyznamenaný rakúskym prezidentom a menovaný za profesora.