Tužinský Pavol

Vzdelanie získal tento medzinárodne činný dirigent na Konzervatóriu v Žiline, kde študoval husle, klavír a dirigovanie a následne na VŠMU v Bratislave, kde pod vedením Ladislava Slováka a Bystríka Režuchu ukončil svoje dirigentské štúdium. Už niekoľko rokov po skončení školy prevzal miesto šéfdirigenta v Divadle Jiřího Myrona jednej z dvoch scén Moravsko-sliezkeho národného divadla v Ostrave. V roku 1991 sa stal šéfdirigentom Štátnej opery v Banskej Bystrici. V tejto funkcii bol až do roku 2009, kedy na dva roky prebral miesto riaditeľa divadla v Opave.

Tužinský je vďaka svojim hudobným kvalitám vítaným hosťom mnohých renomovaných festivalov, ako sú napr.: Bratislavské hudobné slávnosti, Donizettiho festival v Bergame alebo Hudobný festival v Porte. Úzka spolupráca ho privádza každoročne nielen do Izraela a Kórey, ale i do mnohých zemí Európy.

Pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu J.L.Bellu a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Má za sebou tiež viacero nahrávok na CD.