Firemné podujatia

V súčasnosti je čím ďalej tým viac firiem, ktoré spríjemňujú svoje oslavy a prestížne podujatia kvalitnou hudbou. Pri takýchto príležitostiach je účinkovanie Metropolitného orchestra Bratislava skutočnou ozdobou. Samozrejme ponúkame účinkovanie aj so sólistami, zborom, či tanečnou zložkou.

Repertoár
Na podujatia tohto druhu ponúkame celú šírku nášho repertoáru, či už v obsadením celého orchestra alebo niektorej z komorných zostáv, ktoré z orchestra vychádzajú. Je to teda nielen klasická, ale i tanečná a komorná hudba. Podľa záujmu je možné využiť aj sólistov. Všetko záleží len od potrieb organizátora.