Jamrišková-Knoppová Juliana

Absolvovala v roku 1994 bratislavské Štátne konzervatórium a v roku 2010 Akadémiu umení v Banskej Bystrici odbor vokálna interpretácia. Ako sólistka pôsobila vo Východoslovenskom divadle, resp. Divadle Jonáša Záborského v Prešove a od roku 1996 na Novej scéne v Bratislave. Pravidelne hosťuje v G-dur musical production, SND a ŠD v Košiciach. Spoluúčinkovala tiež s Radošínskym naivným divadlom. Diváci ju mali možnosť počuť aj v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku a na Mallorke.

V súčasnosti pôsobí najmä ako hlasový pedagóg a odovzdáva svoje bohaté skúsenosti mladej generácií.