JUDr. Ján Sabol

Významný slovenský podnikateľ. Už ako mladý právnik založil po roku 1989 prvú súkromnú právnu kanceláriu na Slovensku. V roku 2009 inicioval vznik Bratislavského kultúrneho spolku a stal sa zakladateľom tradície Bratislavských novoročných koncertov, na ktorých spolu s Metropolitným orchestrom Bratislava vystupujú poprední slovenskí i zahraniční umelci.