Koncerty

Prvoradou úlohou Metropolitného orchestra Bratislava je prinášať operetnú hudbu na koncertné pódiá. Koncerty je možné uskutočniť v rôznych sálach (koncertné sály, kultúrne domy, štadióny, a pod.) a tiež „open air“ (námestia, kúpele, štadióny, a pod.). Na jednotlivých podujatiach môže hrať orchester so sólistami (spevákmi alebo inštrumentalistami) podľa výberu organizátora. Ponúkame tiež koncerty bez sólistov alebo so sólistami, ktorí sú zároveň členmi orchestra.

Repertoár
Koncertný repertoár zahŕňa prakticky všetky diela, ktoré boli v histórii operety napísané. Je to vďaka archívu, ktorého budovaním sa zaoberá dramaturg telesa už desiatky rokov. S operetnou hudbou blízko súvisí aj hudba promenádna a bálová. I v tejto oblasti je reperoár orchestra ojedinelý. Okrem známych a veľmi obľúbených skladieb zahŕňa aj diela málo hrávané. Veľký dôraz sa kladie na tvorbu slovenských autorov, či už ide o klasikov slovenskej operety alebo o autorov súčasných. Repertoár je podľa potreby a požiadaviek organizátorov dopĺňaný dielami iných žánrov (opera, symfonická, komorná i tanečná hudba).