Plesy

Metropolitný orchester Bratislava je vďaka niekoľko desaťročným skúsenostiam svojich členov s organizovaním plesov a účinkovaním na nich jediným stálym telesom na Slovensku, ktoré má potrebné „know how“ na hudobnú stránku klasického plesu. Svojim zameraním a obsadením je klasickým bálovým orchestrom, ktorý na plese pôsobí ako prvý orchester a strieda sa s džezovým telesom (v prípade záujmu môžeme odporúčať aj takéto zoskupenie).

Repertoár
Bálový repertoár MOB zahŕňa všetky klasické a latinsko-americké tance – valčík, polka, tango, foxtrot, slowfox, waltz, rumba, samba, paso doble, atď. Čo sa týka šírky repertoáru, môžeme odohrať aj niekoľko plesov bez toho, aby sme opakovali niektorú zo skladieb.