Podujatia so zborom

V roku 2010 sme založili Metropolitný zbor Bratislava. Jeho členovia prichádzajú zo Slovenského filharmonického zboru, ktorý je jedným z najlepších svetových telies svojho druhu. Impulzom na jeho založenie bola skutočnosť, že obrovské množstvo operetnej hudby je so zborom a väčšinou sa z dôvodov absencie zboru pri koncertných podujatiach vynecháva.

Repertoár
Najkrajšie operetné zbory doplnené o ďalšie zborové diela z klasickej hudobnej literatúry.