Metropolitný orchester Bratislava

Program koncertu 15.5.2016

Poľská krv – koncertné uvedenie operety

Na májovom koncerte si pripomenieme veľkého operetného skladateľa a dirigenta, ktorý pôsobil aj v Bratislave - Oskara Nedbala. Jeho vrcholné dielo prinášame v špičkovej interpretácii. Naštudovania sa ujal najväčší znalec operety na Slovensku - pán dirigent Zdeněk Macháček. Do jednotlivých postáv angažoval nasledovných umelcov:

gróf Boleslaw Baranski - Otokar Klein

Helena - Adriana Banasová

Bronio Popiel - Dušan Jarjabek

Wanda Kwasinskaja - Marianna Gelenekyová

Jan Zaremba - Ján Galla

rozprávač - Jozef Šimonovič