Metropolitný orchester Bratislava

Program koncertu 17.4.2016

Johann Strauss: Viedenská krv 

Ďalšia kompletná opereta v podaní Metropolitného orchestra Bratislava. K spolupráci si pozvali opäť svetovú špičku. Budú to umelci z Maďarského hudobného divadla, napospol poprední sólisti budapeštianskej operety. Aby sa predišlo tomu, že by návštevníci snáď nerozumeli textom (či už by sa opereta hrala v nemčine alebo v maďarčine), budú uvedené hudobné čísla a miesto dialógov bude dej dopredu posúvať obľúbený slovenský herec Jozef Šimonovič. Dirigentskej taktovky sa ujme vynikajúci švajčiarsky dirigent, ktorého nášmu publiku nie je potrebné predstavovať - Kaspar Zehnder. Koncert sa koná v spolupráci s Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie a Balassiho inštitútom v Bratislave.

Osoby a obsadenie:

Gróf Balduin Zedlau - Vadász Zsolt

Gabrielle Zedlau - Geszthy Veronika

Franciska Zagliari - Lukács Anita

knieža Ypselheim Gildelbach - Szeles József

Peppi Pleininger - Teremi Trixi

Josef - Bozsó József

a tanečníci Maďarského hudobného divadla