Program koncertu 24.6.2021

Na slovíčko s operetou

Prvá z pripravovaného cyklu besied s operetou a o operete. Podujatie je venované 15. výročiu založenia Metropolitného orchestra Bratislava. O tom, čo viedlo jeho zakladateľov k vybudovaniu nášho najlepšieho operetného orchestra, o jeho začiatkoch, sústavných bojoch s veternými mlynmi, ale aj o úspechoch si môžete prísť pohovoriť s jeho zakladateľmi umeleckým vedúcim Petrom Uličným, dramaturgom Pavlom Baranom a intendantom Romanom Pálkom. Popri debate nebudú chýbať ani chvíľky hudby a premietanie obrázkov zo života MOB. Ste očakávaní 24.6.2021 o 18:00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave. Vstup je voľný.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partneri MOB: Braislavský kultúrny spolok a FB Consulting.