PhDr. MgA. Smolák Miroslav

Po vyštudovaní filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave a Humboltovej univerzite v Berlíne promoval ako PhDr. Následne absolvoval štúdium dokumentárnej filmovej réžie na FAMU v Prahe. V rokoch 1977 až 1987 bol referentom pre výtvarné umenie, literatúru a film v Československom kultúrnom a informačnom stredisku v Berlíne. Od roku 1987 pôsobil ako manažér kultúry v slobodnom povolaní.

V roku 1991 založil „MIRO – Kunsthaus“ v Berlíne a následne s bratom (akad. mal. Andrej Smolák) „Galériu MIRO“ na Slovensku a v Prahe. Natočil 14 dokumentárnych filmov, ktoré boli prezentované na niekoľkých medzinárodných festivaloch. Je riadnym členom Akadémie umenia T.G.Masaryka v Prahe. V roku 1995 mu bola udelená medaila Európskeho kruhu Franza Kafku v Prahe. Získal tiež cenu Mateja Hrebendu za rozvíjanie vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi. V roku 2001 americká GALLUP ORGANISATION vyhlásila Galériu MIRO za najobľúbenejšiu komerčnú galériu v Prahe. Prezentuje v nej najmä klasickú svetovú modernu: Picasso, Chagall, Braque, Rouault, Rodin, Goya, Miró, Dalí, Warhol…

V roku 1999 založil humanitárny projekt „Obrazová poukážka MIRO“. Od roku 2000 je viceprezidentom pre kultúru v Club Diplomatique International. V roku 2001 založil „MIROTON – behom za umenie“, ktorý organizuje spolu s Prague International Marathon. Od roku 2000 Galéria MIRO spoločne s medzinárodnou nominačnou porotou udeľuje „Európsku cenu TREBBIA“. V roku 2004 predstavil spoločne s americkým architektom Danielom Liebeskindom (autor Veže slobody na mieste Dvojičiek v New Yorku) nový projekt pre Prahu – „Palác umění“ s koncertnou sálou, Čiernym divadlom, galériami, a pod. V roku 2005 sa zúčastnil na ruskej expedícii na Severný pól. Česko-azerbajdžanské združenie AZER-CZECH mu udelilo cenu „DELFIN CASPIK“ za rozvíjanie priateľských vzťahov v oblasti kultúry.