Alvarez Rafael

Narodil sa v Mexico City v roku 1970. Svoje hudobné vzdelanie získal najprv na Národnom hudobnom konzervatóriu vo svojom rodnom meste v rokoch 1987 – 1995, následne študoval spev u pedagóga Antonia Lópeza a zborové dirigovanie u Yorda Ramiriho. Na obdobie rokov 1995 – 1996 mu udelili štipendium na štúdium spevu na Vysokej hudobnej škole vo Viedni. Po skončení sa stal sólistom Mexickej národnej opery, kde naštudoval  mnoho popredných operných rolí. V roku 1997 mu na súťaži Carlo Morelli Singing Competition v Mexico City udelili cenu za najlepšiu interpretáciu. Po tomto úspechu sa vratil do Viedne, kde pôsobil v Neue Oper Wien a venoval sa najmä súčasnej hudbe.

Okrem operných postáv stvárnil titulnú rolu v operete F. Lehára Cárovič a participoval aj na inscenácii detskej opery Aladin. Svoj vokálny prejav zdokonaľoval na majstrovských kurzoch u Ramóna Vargasa, Renaty Scotto, ako aj na kurze interpretácie nemeckých piesní u Legera Vandersteena v Mexican Opera Studio S.I.V.A.M. Taktiež sa zúčastnil na kurzoch piesňovej a oratoriálnej interpretácie v Linzi u P. Thomasa Kerbla a Altheia Bridgesa. Od roku 2007 často účinkoval vo viacerých českých divadlách (Ústí nad Labem, Liberec, Praha), ale aj v bulharskom Plovdive i v Opere SND v Bratislave. V roku 2008 sa predstavil v Grand Opera v Edinburghu. Často účinkuje aj na koncertných pódiách. Spolupracuje s poprednými dirigentmi ako Francisco Gutierreze, Alessandro Pagliazzi a Hugh Beresford  i s Viedenskou Štátnou operou.