Ballová Linda

Ballová LindaLinda Ballová sa spevu venuje už od detstva. Absolvovala evanjelické bilingválne lýceum, počas ktorého študovala u svetoznámej pedagogičky Ruthilde Boesch vo Viedni. Následne ako študentka Štátneho konzervatória v Bratislave (v triede Dagmar Livorovej) debutovala na doskách SND ako II. Génius v Mozartovej Čarovnej flaute (2003). Štúdium na VŠMU začala v mezzosopránovom odbore u Zlatice Livorovej. Od študentských čias účinkovala v Štátnom divadle Košice, na scéne Národního divadla moravskoslezského v Ostrave a v Štátnej opere Banská Bystrica. Do SND sa vrátila ako Fiodor v Mussorgského Borisovi Godunovovi. Zásadným obratom v jej umeleckom vývoji bola zmena hlasového odboru na soprán. Správnosť tohto kroku a bravúrny prechod k novému odboru potvrdzuje mnohými rolami. S úspechom účinkovala na festivale Smetanova Litomyšl.

Ballovej hlasový diapazón sa výrazne opiera o jej herecké schopnosti. Vie uchvátiť náročným dramatickým až tragickým prejavom, ako aj zabávať publikum detsky roztopašnou Mařenkou. Vždy sa však opiera o vynikajúci spevácky výkon, hlboké naštudovanie a snahu o dokonalé pochopenie roly.