Brigitte Hool

Táto všestranná umelkyňa – rodáčka z Neuchatel – absolvovala s vyznamenaním štúdium dejín umenia a žurnalistiky na Univerzite v Neuenburgu. Následne – po štúdiu violončela – dosiahla absolutórium aj na Konzervatóriu v Neuenburgu v odbore spev v triede Yvesa Senna. Má tiež diplom profesorky jogy. K perfektnosti v speve ju následne viedli Grace Bumbry a Mirella Freni.
 Popredná švajčiarska sopranistka v posledných rokoch spievala v mnohých významných operných domoch, ako sú La Scala v Miláne, Komická opera v Paríži, či opery v Toulouse, Lyon, Lausanne, Nice a Tours. Koncertné turné ju zaviedli aj do takých vzdialených krajín, ako sú Japonsko a Brazília.
 Jej repertoár zahŕňa množstvo postáv z klasickej opernej i operetnej literatúry. Je nositeľkou mnohých vyznamenaní.