Čapkovič Daniel

Patrí k mladšej generácii operných spevákov. Popri štúdiu spevu na Konzervatóriu v Bratislave v triede profesora Róberta Szücsa absolvoval hudobno-pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Úspešne  sa zúčastnil na viacerých speváckych súťažiach doma i v zahraničí. V roku 1999 sa stal laureátom Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina vo Vrábľoch a Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Medzi jeho ďalšie úspechy patrí absolútne víťazstvo na tej istej súťaži v roku 2001, kde získal aj Cenu A. Dvořáka a stal sa víťazom kategórie Opera. V rokoch 2002 a 2006 bol laureátom 17. a 19. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského a o rok neskôr laureátom deviateho ročníka Českej a Slovenskej medzinárodnej speváckej súťaže v kanadskom Montreale. Svoje interpretačné schopnosti si zdokonaľoval absolvovaním majstrovských speváckych kurzov u Evy Randovej a Evy Blahovej. Na sezónu 2003/2004 získal štipendijný študijný pobyt na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi, kde pokračoval v štúdiu spevu u  Gottfrieda Hornika a účinkoval vo viacerých tituloch v tamojšom Theater im Palais. V súčasnosti pôsobí ako sólista Opery SND v Bratislave.