Drahovzal Jan

Rodák z Brna, po skončení Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, odbor sólový spev, urobil konkurz do Slezského divadla Opava, kde pôsobil dva roky. Za túto dobu naštudoval niekoľko tenorových rolí, napr. Lenský z Eugena Onegina, Jeník zo Šelmy sedliaka, Vítek zo Ženíchov, atď. Potom prijal angažmán v operete terajšieho Národního divadla moravskoslezského, kde pôsobí dodnes. Vytvoril rad prvoodborových operetných rolí, napr. titulnú rolu Paganiniho a Careviča od Franza Lehára, Žobravého študenta od Karla Millöckera, Cigánskeho baróna od Johanna Straussa, Su-Čonga v Zemi úsmevov Franza Lehára, Eisensteina v Netopierovi a grófa vo Viedenskej krvi Johanna Straussa, Edwina a Feriho v Čardášovej princeznej Emmericha Kálmána, Tassila a kniežaťa Populesca v Grófke Marice Emmericha Kálmána, Jima v Rose Mary Rudolfa Frimla, Průchu v Perlách panny Serafinky Rudolfa Piskáčka a mnoho ďalších. Z muzikálových rolí vytvoril napr. Higginsa v My Fair Lady a Artuša v Camelote – obe od Fredericka Loewa, Joea - Jozefínu zo Sugar od P. Stoneho a mnoho dalších. Hosťuje i v iných divadlách, napríklad v Brne, Českých Budějoviciach, Olomouci, Opave, Plzni, atď.

Má bohatou koncertnú činnosť v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, a ďalšími, s ktorými účinkoval na mnohých koncertoch v Českej republike i v zahraničí, napr. Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko. Spolupracoval aj s Českou televíziou i Českým a Slovenským rozhlasom. Získané ocenenia: Laureát Medzinárodnej speváckej súťaže v Karlových Varoch (1974), Cena Českého literárneho fondu za titulnú rolu Cigánskeho baróna J. Straussa (1988).