Drahovzalová-Hoštáková Janka

Rodáčka z Kysuckého Nového mesta po skončení Konzervatória v Žiline pokračovala v štúdiách na Janáčkovej akadémii v Brne. Po absolutóriu získala angažmán v Národním divadle moravskoslezském v Ostrave ako sólistka operety, kde pôsobí dosiaľ. Za ten čas stvárnila viac ako 70 prvoodborových rolí nielen klasického, ale i muzikálového repertoáru. Vynikla napr. ako Sylvia v Čardášovej princeznej (E. Kálmán), Grófka Marica (E. Kálmán), Líza v Zemi úsmevov (F. Lehár), Anna Elisa v Paganinim (F. Lehár), Giuditta (F. Lehár), Hana Glawari vo Veselej vdove (F. Lehár), Soňa v Carevičovi (F. Lehár), Žofka v Cigánskom barónovi (J. Strauss), Franzi ve Viedenskej krvi (J. Strauss), Lejla v Tisíc a jednej noci (J. Strauss), Anina v Noci v Benátkach (J. Strauss), Rosalinda v Netopierovi (J. Strauss), Krásná Helena (J. Offenbach), Madame Favart (J. Offenbach), Julja Lela vo Vinobraní (O. Nedbal), Serafínka v Perlách panny Serafínky (R. Piskáček), Rose Mary (R. Friml), Julia v Lodi komediantov (J. Kern), Kitty v Chicagu (J. Kander), atď.

Hosťovala i v iných divadlách, napríklad v Opave, Olomouci, Brne. V Ostrave si odskočila i do ostravskej opery, kde spievala rolu Margarétky vo Faustovi a Margaréte (Ch. Gounod). Z významných zahraničných vystúpení môžeme menovať: Anglicko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, atď. Spolupracovala tiež s Českou televíziou a s Českým aj Slovenským rozhlasom. Od počiatku svojej umeleckej kariéry sa venuje i pedagogike. Od roku 1994 pôsobí na Umelecko-pedagogickej katedre Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity (dnešná Fakulta umení). V roku 1993 získala ocenenie ako finalistka speváckej súťaže Franza Lehára v Komárne.