Fogašová Jolana

študovala operný spev na Konzervatóriu v Bratislave (1986-90) a na Vysokej
škole múzických umení pod vedením Prof. V. Stracenskej (1990-94), kde v
roku 2009 obhájila aj doktorát. V posledných rokoch tiež spolupracuje s
Prof. J. Loiblom v Mníchove. Zúčastnila sa interpretačných kurzov v
talianskej Siene u C. Bergonziho. Získala štipendium Klubu priateľov
Viedenskej štátnej opery, je finalistkou medzinárodnej speváckej súťaže L.
Pavarottiho. Od roku 1992 pôsobí ako stály hosť opery Slovenského
národného divadla v Bratislave. V tom istom roku zahájila svoju úspešnú
medzinárodnú kariéru ako mezzosoprán. Hlasový rozsah, technika spevu a
umelecký potenciál Jolany Fogašovej logicky nasmerovali v ďalších rokoch
jej repertoár k sopránovému oboru. V decembri roku 2012 spievala koncert
po boku svetoznámeho tenoristu José Carerrasa.
Na svojich operných a koncertných vystúpeniach spolupracovala s
vynikajúcimi dirigentmi: Z. Mehta, F. Luisi, P. Boulez, L. Hager, J.
Latham-Konig, J. Svetlanov, N. Bareza, Zhang Guoyong, M. Letonja, E.
Villaume, O. Kazushi, E.de Waart, F. Haider, J. Mercier, J. Kovács, J.
Bělohlávek, M. Venzago, S.A. Reck , J. Fiore, O. Lenárd, S. Lano, A.
Eschwé, R.Štúr, L. Langrée, G. Korsten, H. Wolf, I. Fischer, B. Gregor, A.
Ligeti a ďalší.
Spolupracovala s mnohými významnými orchestrami: Wiener Philharmoniker,
Wiener Symphoniker, Münchner Philharmoniker, Orchestre Philharmonique de
Radio France, Suisse Romande, Orchestra Sinfonica dell' Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, Orchestre Teatro Comunale di Bologna,
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestre Philharmonique de
Strasbourg, MDR Sinfonieorchester, Slovenská filharmónia, Matáv Hungarian
Symphony Orchestra, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Mozarteum Orchester
Salzburg, Orchestre National Bordeaux - Aquitaine, Hungarian Radio
Symphony Orchestra, Hessische Rundfunk Orchester, Nord Nederlands
Orchestra, Orchestre National ďIle de France, Dusseldorfer Symphoniker,
Orchestra del Teatro Verdi Trieste, Istanbul State Symphony Orchestra,
Orchestre de Picardie a inými.
Hosťovala v Argentíne, Belgicku, Českej republike, Číne, Grécku,
Francúzsku, Holandsku, Chorvátsku, Japonsku, Maďarsku, Nemecku,
Portugalsku, Rakúsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku, Turecku, atď.
V spolupráci so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Rastislavom Štúrom
natočila v roku 2000 CD nahrávku árií, ďalej CD Uspávanky (komorná úprava
svetových uspávaniek, 2002) a s dirigentom G. Korstenom Weberovu operu
Euryanthe (Taliansko, 2003).