Gelenekyová Marianna

Je absolventkou Konzervatória v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V júni 2014 ukončila štúdium v odbore Operetná špecializácia na Konzervatóriu v Bratislave (v triede Mgr. art Dagmar Livorovej). 

Viackrát sa zúčastnila majstrovských speváckych kurzov Zlatice Livorovej, Dagmar Livorovej a operného workshopu Jaromíra Brycha.

V opere SND účinkovala ako Karolka v Janáčkovej Jenufe a Resl v Baumgartnerovej Marii Theresii. V súčasnosti hosťuje v SND v predstavení pre deti, vo Veľkej doktorskej rozprávke Milana Dubovského.