Hochelová Mariana

Rodáčka zo stredného Slovenska. V rokoch 2001-2005 študovala operný spev na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (Mgr. art. Mária Repková), 2005-2010 pokračovala v štúdiu na Vysokejškole múzických umení v Bratislave (Prof. Vlasta Hudecová, Mgr. art. Zlatica Livorová). Od roku 2010 je študentkou Konzervatória v Bratislave v triede Mgr. art. Dagmar Livorovej v odbore Operetná špecializácia. V rokoch 2009-2012 absolvovala majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch. Je účastníčkou Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina vo Vrábľoch (Čestné uznanie, Cena za najlepšiu interpretáciu skladby 20. storočia); v lete minulého roku postúpila do semifinále 31st International Hans Gabor Belvedere Singing Competition Wien.

Ešte počas vysokoškolských štúdií účinkovala ako Serpina v opere G. B. Pergolesiho Laserva padrona a Popelka vo Veselohre na mostě B. Martinů. V rámci opernej sezóny 2012-2013 naštudovala úlohu Nelly v opere G. Pucciniho Gianni Schichi (Opera Štátneho divadla Košice) a part Rosalindy v operete J. Straussa ml. Die Fledermaus (Slezská opera Opava, Divadlo F. X. ŠaldyLiberec). Ako koncertná speváčka vystúpila - okrem iného - na piešťanskom Letnom festivale mladých umelcov (2006, 2007, 2012), festivaloch Organové dni v Piešťanoch (2010), Musicasacra Levoča (2011), Nitrianska hudobná jeseň (2011), Zámocké hry zvolenské (2012), či v rámci hudobno-slovného cyklu Opery SND Kontinuity (2012); pravidelne spolupracuje i so Slovenskou národnou galériou v Bratislave (séria vokálnych koncertov Momento musicale).

V októbri 2010 účinkovala s orchestrom Slovenskej filharmónie (v rámci mimoriadneho slávnostného koncertu Pocta Zlatici Livorovej). Za sebou má tiež rad vystúpení so Štátnym komorným orchestrom Žilina (dir. Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi, Karol Kevický) a Komorným orchestrom mesta Bratislava Cappella Istropolitana. Aktívna je aj ako pedagóg spevu a hlasovej výchovy.