Hromadová Oľga

Rodáčka z Radošoviec študovala spev na konzervatóriu v Bratislave u Idy Černeckej. Počas štúdia sa stala laureátkou speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch. Štúdium ukončila ako najlepší absolvent v roku 1982. V tom istom roku získala angažmán v Štátnej opere Banská Bystrica a tejto poprednej slovenskej scéne je verná dodnes. Debutovala úlohou Lauretty v Pucciniho Gianni Schicchi. Doteraz naštudovala vyše 70 postáv v operných, operetných i muzikálových inscenáciách.

Hosťovala na scéne opery SND Bratislava (Micaela - G. Bizet - Carmen) a na Novej scéne Bratislava (Marica - E. Kálmán - Grófka Marica). Za interpretáciu postavy Adiny z opery Nápoj lásky a postavy Dolly z muzikálu Hello, Dolly! dostala ocenenie Slovenského literárneho fondu. Absolvovala zájazdy v Rakúsku, Cypre, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku,  v Japonsku, a inde.