Hulecová Andrea

Od detstva sa venovala hre na klavír a bola dlhoročnou členkou detského speváckeho zboru Slniečko. Je absolventkou Štátneho konzervatória v Bratislave v obore klasický spev. Po ukončení štúdia nastúpila ako členka operného zboru SND, kde vystupuje v mnohých operných inscenáciách. Momentálne je študentkou spevu VŠMU v triede doc.Mgr.art. Hany Štolfovej-Bandovej ArtD. Od roku 2005 je členkou vokálno-inštrumentálneho zoskupenia mladých umelcov POPOPERA, s ktorými účinkuje na rôznych reprezentačných podujatiach doma aj v zahraničí.