Karvay Dalibor

už od detstva vynikal neobyčajným hudobným talentom. Na husle začal hrať
pod vedením svojho otca, keď mal tri a pol roka. Svoj prvý koncert odohral
vo veku 7 rokov. Počas štúdia na Základnej umeleckej škole vo Vrútkach
urobil niekoľko nahrávok pre Slovenský rozhlas.
V roku 1993 sa zúčastnil na Medzinárodnej Kocianovej husľovej súťaži v
Ústí nad Orlicí (Česká republika), kde získal Zlatú cenu a o rok na to
získal prvú cenu na Festivale Jána Cikkera v Banskej Bystrici. V roku 1995
sa ako desaťročný absolvoval kurz husľovej interpretácie v Piešťanoch,
viedol ho profesor Eduard Grach.
Keď mal Dalibor Karvay 11 rokov, vydal svoju prvú nahrávku na CD. V roku
1996 sa stal víťazom VIII. Medzinárodného stretnutia mladých hudobníkov v
argentínskej Cordobe a prvú cenu vyhral aj na Talentariu v Zlíne (Česká
republika)
V rokoch 1992 - 1999 absolvoval mladý umelec štúdium na Žilinskom
konzervatóriu u profesora Bohumila Urbana a od roku 2000 bol navštevujúcim
študentom a neskôr riadnym študentom Viedenského konzervatória v Rakúsku.
Od roku 1999 študoval na Konzervatóriu mesta Viedeň, v triede husľového
pedagóga Borisa Kuschnira.
K ďalším oceneniam slovenského huslistu patrí prvá cena v súťaži
Viedenského konzervatória, ktorú získal v roku 2002. V tom istom roku k
nej pridal aj cenu z 11. medzinárodnej súťaže Eurovízie – Grand Prix Mladý
- hudobník roka a vyhral aj prvú cenu súťaže. K najvýznamnejším úspechom
patrí tiež prvé miesto v Medzinárodnej súťaži Tibora Vargu vo Švajčiarsku
z roku 2003.
K dirigentom, s ktorými spolupracoval, patria také osobnosti ako Ernst
Theis, Leoš Svárovsky, Oliver Dohnányi, Herman Engels, Petr Vronský, Karol
Kevický alebo Ondrej Lenárd.
Ako člen klavírneho tria sa Dalibor Karvay venuje aj komornej hudbe.