Kohútova Jana

Je absolventka operného spevu u Dagmar Livorovej na Konzervatóriu v Bratislave. V rámci krátkeho času v opernom svete, stihla dať o sebe vedieť aj na medzinárodných súťažiach. Debutovala postavou Genovieffy z opery G. Pucciniho Sestra Angelika na medzinárodnom opernom festivale vo Wexforde. 

Je laureátka Medzinárodnej speváckej súťaže M. Sch. Trnavského, kde taktiež získala špeciálnu cenu Slovenského hudobného centra, finalistka súťaže Imricha Godina, finalistka Medzinárodnej speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch a Medzinárodnej súťaže mesta Bologne, semifinalistka medzinárodných súťaží Competizione dell´opera v Drážďanoch a Brémach , ale i Medzinárodnej Pavarottiho speváckej súťaže pre mladých v talianskom Vercelli. Zúčastnila sa majstrovských kurzov Zlatice Livorovej, Petra Dvorského, Dagmar Livorovej či Cinzie Forte. Vystupuje aj koncertne na Slovensku i v zahraničí. Účinkovala s orchestrami Košickej filharmónie, Košickej opery, Banskobystrickej opery, s orchestrom Bohdana Warchala, Capellou Istropolitana, a inými. Okrem iného účinkuje aj na doskách SND. V jej repertoári nájdeme najznámejšie sopránové árie, ale aj piesňovú tvorbu zahraničných a slovenských autorov.