Komorovská Lucia

Pochádza z obce Neporadza pri Trenčíne. Hudbe sa začala venovať už v detstve. Od siedmych rokov navštevovala Základnú umeleckú školu v Trenčíne, kde sa venovala spevu a hre na husliach. Je absolventkou Štátneho konzervatória v Bratislave, kde študovala spev v triede Mgr.Art. Dagmar Podkamenskej – Bezačinskej, ArtD, u ktorej aj naďalej pokračuje v štúdiu, v súčasnosti ako poslucháčka prvého ročníka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave,odbor Spev.

Lucia sa zúčastnila viacerých súťaží v speve, a má za sebou niekoľko úspechov:
2006 - súťažná vokálna prehliadka Stančekova Prievidza, kategória C, 1.miesto,
2009 - Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky, 1.kategória, 2.miesto
2011 - Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky, 2.kategória, 1.miesto