Krško Roman

Rodák zo Štúrova, kde aj absolvoval základné hudobné vzdelanie v odboroch husle a spev. V štúdiách spevu pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave. Od roku 2008 je poslucháčom VŠMU v Bratislave v triede Gurgena Ovsepiana. Napriek svojmu mladému veku už koncertoval vo viacerých krajinách – na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike, Rumunsku a na Festival della Valle d'Itria di Martina Franca.

Je spoluzakladateľom speváckeho zoskupenia „Ovsepianovci“. Popri štúdiu je i členom operného zboru SND a predviedol sa i v mnohých sólových partoch.