Masaryková Martina

Spev študovala na Konzervatóriu v Žiline, Cirkevnom konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave. V roku 2000 získala vo svojej hlasovej kategórii hneď 2 ocenenia: 2. cenu na speváckych súťažiach Schneidra-Trnavského v Trnave a Antovína Dvořáka v Karlových Varoch. Je vyhľadávanou koloratúrou na doskách mnohých divadiel: SND v Bratislave, ŠO v Banskej Bystrici, Košiciach, Prahe, Taliansku, Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Španielsku, Japonsku...