Meláth Andrea

Mezosopranistka Andrea Meláth vyštudovala spev na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti. Je účastníčkou a víťazkou mnohých svetových súťaží. Od roku 1998 je stálym hosťom Maďarskej štátnej opery v Budapešti. Nahráva pre rôzne vydavateľstvá, ako napr. Hungaroton, Naxos a ďalšie. Bola ocenená mnohými cenami – ARTISJUS Award, Ferenca Liszta Music Award, Best Young Artist Award. V roku 2009 debutovala v Štátnej opere v Stuttgarte. Koncertovala v mnohých krajinách, okrem európskych aj v Japonsku. V rokoch 2007 až 2012 pôsobila ako docent na Univerzite v Pécsi. Od septembra roku 2012 vyučuje sólový spev na fakulte vokálne operných štúdií na Liszta Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti.