Miro Alena

Miro AlenaSopranistka Alena Miro v roku 1996 ukončila štúdium na konzervatóriu v Pardubiciach v triede Mgr. Jany Hamplovej. V roku 2001 absolvovala VŠMU v Bratislave v triede doc. Hany Štolfové-Bandové, ArtD. V priebehu štúdia absolvovala medzinárodné interpretačné kurzy pod vedením Jevgenija Nestěrenka a Gabriely Beňačkovej, u ktorej ďalej zdokonaľovala svoje spevácke umenie. Od r. 2008 spolupracuje aj s Prof. Evou Blahovou. Počas štúdia sa stala víťazkou Súťaže konzervatórií a v roku 1994 získala cenu Jarmily Novotnej na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch.

Od roku 2003 je sólistkou Státní opery Praha,, kde dosiaľ naštudovala role Micaely (Carmen, G. Bizet), Pamíny, 1. Dámy (Kouzelná flétna, W. A. Mozart), Nuri (Nížina, E. d’Albert), Kuchtíka (Rusalka, A. Dvořák), Flory (La Traviata, G. Verdi).

Vystupovala nielen v Českej republike, ale i v Nemecku, Švajčiarsku, Francii, Kuvajte, Katare, Spojených arabských emirátoch, Číne a Japonsku. Spolupracuje s poprednými českými orchestrami, s Vihanovým kvartetom, pravidelne účinkuje na medzinárodnom hudobnom festivale Smetanova Litomyšl, atď. V roku 2004 jej Európska únia umení udelila Cenu Gustava Mahlera za interpretační činnosť. Jej repertoár obsahuje piesňovú, oratórnu, opernú i operetnú tvorbu.