Pitti Katalin

Hudobné vzdelania získala na Akadémii Franza Liszta v Budapešti. Už počas štúdia na seba upozornila na medzinárodnej speváckej súťaži v Lipsku, odkiaľ si priniesla 2. cenu. Od roku 1979 je členkou Maďarskej štátnej opery v Budapešti. Ako Desdemona tiež účinkovala vo filmovej verzii Verdiho opery Othello. Je pravidelným hosťom na mnohých svetových operných a operetných scénach: Rakúsko, Nemecko, Japonsko, Čechy, Slovensko, Rusko, Brazília... Už 10 rokov sa venuje aj pedagogickej činnosti.