Šeniglová Eva

Eva Šeniglová je absolventkou Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave (v triede Vlasty Hudecovej). Je finalistkou speváckych súťaží M. Schneidera Trnavského (Trnava), A. Dvořáka (Karlove Vary), nositeľkou 2. miesta a titulu laureáta na súťaži W. A. Mozarta (Praha) a bronzového diplomu zo stáže na Academia Musicale di Chigianna v Siene (u G. Favaretta).

V rokoch 1986−90 bola sólistkou Komornej opery v Bratislave. Od roku 1990 je členkou súboru Opery Slovenského národného divadla. Jej široký javiskový repertoár zahŕňa Firodiligi (Cosi fan tutte), Papagenu (Čarovná flauta), Micaelu (Carmen), Cio-Cio-San (Madama Butterfly), Mimi (v Bohéme R. Leoncavalla), Vendulku (Hubička) a mnohé ďalšie roly. Jej poslednou profilovou postavou bola Ellen v Brittenovej opere Peter Grimes, ktorú stvárnila s ojedinelou hereckou a speváckou presvedčivosťou. Popri javiskových a koncertných vystúpeniach pôsobí aj pedagogicky na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.