Sonja Jahn

Nemecká harfistka pochádzajúca z Bratislavy po skončení Konzervatória v Bratislave vyštudovala pražskú AMU. Vzdelanie si doplnila na Vysokej hudobnej škole v Kolíne nad Rýnom. Je nositeľka viacerých ocenení z medzinárodných súťaží. Svoju kariéru začala v Českej filharmónii. Po dvojročnom pedagogickom pôsobení na VŠMU a súčasnom angažmán v opere SND účinkovala s mnohými orchestrami a opernými domami v Nemecku.
V súčasnosti je ťažiskom jej účinkovania komorná hudba v rôznych zoskupeniach (s husľami, flautou, violoncellom alebo spevom). Okrem toho pedagogicky pôsobí a je členkou viacerých súťažných porôt. Jej bohaté aktivity dopĺňajú mnohé nahrávky pre rozhlas a televíziu.