Vadász Zsolt

Aj keď v detstve nikdy netúžil byť hercom alebo spevákom, vždy sa zaujímal o divadlo – najmä hudobné. Do svojich dvadsiatich rokov sa niekoľko krát neúspešne pokúšal dostať na Akadémiu divadelného a filmového umenia. Svoje herecké vzdelanie získal v Hereckom štúdiu, ktoré patrí pod budapeštianske Operetné divadlo. Popri tom študoval súkromne spev u Sári Gencsy. Jeho aktuálnym pedagógom je Bernadetta Wiedemann, skvelá umelkyňa z maďarskej Štátnej opery. V súčasnosti je sólistom operetného divadla v Budapešti.

Má za sebou mnoho operných a operetných úloh ako sú napríklad: Otakar v Cigánskom barónovi, Tasilo v Grófke Marici, Frick v Parížskom živote, Rosillont vo Veselej vdove, Edwin v Čardášovej princeznej, Hoffmann v Hoffmannových rozprávkach, či Pinkerton v Madame Butterfly. Účinkoval aj v televíznych naštudovaniach Lehárovej Cigánskej lásky a Erkelovho Hunyadi Lászlóa.

Je častým hosťom na pódiách v Japonsku, USA a Nemecku