Stretnutie so zakladateľom a prezidentom EKW

Dňa 4.6.2021 sa uskutočnilo stretnutie zakladateľa a prezidenta Europäische Kulturwerkstatt e.V. (EKW) Heiko C. Reissiga z Nemecka a zakladateľov Metropolitného orchestra Bratislava (MOB) – Romana Pálku (intendant MOB a riaditeľ EKW Slovensko) a Pavla Barana (dramaturga MOB). Na stretnutí boli dohodnuté plány na budúce sezóny a taktiež aj podmienky spolupráce na nasledujúce roky.
 
Dohoda o spolupráci zahŕňa organizovanie operetných koncertov po celej Európe, konkrétne pomoc pri kooperácií medzi kultúrnymi inštitúciami, najmä v Rakúsku a Nemecku (komunikácia s koncertnými sálami, divadlami, kultúrnymi centrami), kde by mohol Metropolitný orchester Bratislava potenciálne vystupovať. Na stretnutí sme okrem plánovaných koncertov rozoberali aj vytváranie nových príležitostí pre mladých umelcov zo Slovenska. Napr. organizovanie majstrovských operetných kurzov, pomoc pri zabezpečení lektorov zo zahraničia, prezentácia mladých spevákov na zahraničných koncertných a divadelných doskách. Partnerská strana nám prisľúbila aj pomoc pri vyhľadávaní partnerov a propagáciu projektov Metropolitného orchestra Bratislava v členských štátoch EÚ.
Všetky spolupráce na nasledovné obdobie budú závisieť aj od vývoja pandemickej situácie v partnerských krajinách, no napriek tomu obe organizácie chcú spolupracovať.