Technické požiadavky

Parametre pódia:

 • pódium minimálne 7 x 5 m bez stupienkov
 • klavír naladený na a1 = 442 Hz (v prípade, že usporiadateľ nedisponuje klavírom, účtujeme 50,- € za zapožičanie vlastného nástroja)
 • ozvučenie nie je potrebné. V prípade, že sála si ozvučenie vyžaduje, resp. v prípade „open air“ podujatia, je potrebné vopred dohodnúť jeho podmienky s vedením orchestra.
 • 21 stoličiek bez operadiel na lakte
 • uzamykateľné šatne pre 22 hudobníkov (keďže v orchestri účinkujú aj dámy, je potrebné adekvátne k tomu zabezpečiť aj šatne pre ne) a sólistov (podľa programu)

Ubytovanie:

 • hotel európskeho štandardu na úrovni ***
 • jedna miestnosť na uloženie hudobných nástrojov v prípade, že sa nedajú cez noc uložiť na inom stráženom mieste, ktoré musí zabezpečiť a garantovať usporiadateľ
 • hotelový trezor
 • strážený parkovací priestor pre autobus
 • 9 dvojposteľových izieb
 • 4 jednoposteľové izby
 • jednoposteľové izby pre sólistov – podľa dohodnutého programu
 • 1 jednoposteľová izba naviac pre šoféra, ak orchester cestuje autobusom