Združenie

Zriaďovateľom Metropolitného orchestra Bratislava je občianske združenie s tým istým názvom a nasledovným cieľom:

Oživiť a udržiavať hudobné tradície Bratislavy a prinavrátiť niektorým hudobným žánrom miesto, ktoré im v histórii patrilo. S tým úzko súvisí reprezentácia Bratislavy, bratislavského regiónu a Slovenska na koncertných podujatiach doma i v zahraničí.

Pri napĺňaní uvedeného cieľa vykonáva združenie najmä nasledovné činnosti a aktivity:

  • naštudováva hudobné diela,
  • prezentuje ich na koncertných podujatiach doma i v zahraničí, ktoré aj organizuje, resp. spoluorganizuje,
  • stimuluje tvorbu súčasných skladateľov,
  • nahráva, vydáva a tým uchováva kultúrne dedičstvo na zvukové a zvukovo-obrazové nosiče,
  • neustálou informačnou činnosťou oboznamuje širokú verejnosť o súčasnom stave hudobného umenia s dôrazom na rozvoj kultúrnej úrovne slovenskej spoločnosti a upozorňuje na nedostatky, ktoré zabraňujú jej rozvoju,
  • prispieva k procesu rozvoja kultúry Slovenskej republiky a jej prezentácie v zahraničí,
  • prináša špičkové hudobné umenie aj do regiónov, v ktorých nie je dostatočné pokrytie kvalitnými prezentáciami,
  • napomáha výchove mladej generácie najmä v jej vzťahu k hudobnému umeniu,
  • spolupracuje so širokým spektrom organizácií, združení a firiem s cieľom podpory procesu skultúrňovania spoločnosti a organizácie kampaní s hudobno-vzdelávacou charakteristikou,
  • vypĺňa medzeru, ktorá vznikla po rozpustení operetného divadla v Bratislave a podporuje uchovanie najvýznamnejších diel z tohto žánru v špičkovej interpretácii.

Občianske združenie Metropolitný orchester Bratislava je každoročne prijímateľom 2% podielu zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. Podporte aj Vy svojou čiastkou snahy o zachovanie hudobných tradícií.